ขั้นตอนหลังการพิมพ์

ครบทุกขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบเย็บลวด

สำหรับงานสมุด คู่มือ สูจิบัตร วารสาร เอกสารต่างๆ ที่มีจำนวนหน้าน้อยๆ

ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบไสกาว

สำหรับงานหนังสือ หนังสือการ์ตูน แคตตาล็อก นิตยสาร เอกสารต่างๆ ที่มีจำนวนหน้ามากๆ

ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบกระดูกงู

สำหรับงานสมุดโน๊ต ปฏิทินตั้งโต๊ะ