Offset/ออฟเซ็ต

บริษัทใช้เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ต 4 สี มีระบบการพิมพ์ที่ทันสมัย ความละเอียดสูง
เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ในปริมาณมากๆ และมีรายละเอียดสูงๆ สำหรับงานสีพิเศษ
หรืองานสีเดียว บริษัทก็มีเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ต 2 สี และ 1 สี ไว้รองรับ
เพื่อให้เหมาะสมกับงานทุกรูปแบบ

 

 

Digital Print/งานพิมพ์ดิจิตอล

ในการสั่งพิมพ์งานที่มีจำนวนน้อย งานเร่งด่วน หรือเอกสารต่างๆ
บริษัทมีเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลไว้บริการ
สามารถพิมพ์งานได้ด้วยความรวดเร็วและมีสีสันสวยงาม

 

 

Inkjet/อิงค์เจ็ท

บริษัทมีบริการงานปริ้น inkjet ด้วยเครื่องปริ้นที่มีคุณภาพการพิมพ์สูง
สำหรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่ สามารถใช้ได้ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร เช่น
งานนิทรรศการ งานตกแต่งหน้าร้าน ป้ายโฆษณาต่างๆ
และมีบริการอุปกรณ์นิทรรศการต่างๆ อาทิเช่น Roll UP, Backdrop, Backwall