งานติดตั้งนิทรรศการ ASEAN DAY

ASEAN DAY 2015

บูธหลักงาน ASEAN Day
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ